Dzień Dziecka na ISKRZE!

Dzieci każdego roku wyczekują z niecierpliwością Dnia Dziecka. W ten wyjątkowy dzień Klub Sportowy ISKRA zorganizował mecz dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej.  Po meczu wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak wręczył dzieciom drobne upominki. Z tej okazji życzymy wszystkim zawodnikom dużo zdrowia i wytrwałości w dążeniu do celu oraz spełniania wszystkich marzeń. Czytaj dalej…


Dzień Dziecka !!!

Drogie Dzieci!

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy wiele powodów do uśmiechu i radości. Samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy. Spełnienia wszystkich marzeń, prawdziwych przyjaciół i kochającej rodziny.

 


Obwieszczenie Wójta Gminy

Dobroń, dnia 27.05.2021 r.

Znak: 6733.5.2021

   

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

  

            Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Wójt Gminy Dobroń

 zawiadamia, że 27 maja 2021 r. została wydana decyzja Znak: 6733.5.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na przebudowie konstrukcji wieży stalowej stacji bazowej telefonii komórkowej BT33963 znajdującej się na działce nr 46/2 położonej w obrębie geodezyjnym Chechło Drugie, gmina Dobroń.

            Z ww. decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, 95-082 Dobroń, budynek B, pokój 23.

            Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 25.06.2021 r.

                                                                                                                                Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

 

Data umieszczenia obwieszczenia: 27.05.2021 r. – 10.06.2021 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy

Dobroń, dnia 26.05.2021 r.

Znak: 6733.7.2021

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

            Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w dniu 13.05.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Panią Małgorzatę Rzepkowską z firmy EKO-KOMPLEKS J.Fidrysiak, J.Budzińska S.J., pełnomocnika Gminy Dobroń, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Markówka” na działkach nr 132/2 i 132/3 położonych w obrębie geod. Markówka, gmina Dobroń.

            Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) informuje się, że w terminie 7 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 26.05.2021 r. – 09.06.2021 r.


Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z jego pomocy!

Dzwoni rachmistrz? Skorzystaj z jego pomocy!

Rachmistrz spisowy to nie akwizytor, natrętny sprzedawca ani wyłudzacz danych. Kiedy do Ciebie dzwoni, robi to po, żeby Ci pomóc wypełnić obowiązek spisowy! Dlatego gdy zobaczysz, że dzwoni 22 828 88 88, odbierz telefon od rachmistrza, wysłuchaj go i od razu spisz się razem z nim! Oszczędzisz na czasie i rachunku telefonicznym.

Nie jesteś jeszcze w gronie osób spisanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)? Możesz w takim razie spodziewać się telefonu od rachmistrza. Nie ignoruj tego połączenia i nie odmawiaj pod byle pretekstem. Rachmistrz jest dla Ciebie wsparciem i naprawdę warto skorzystać z jego pomocy.

Czytaj dalej…


Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego

Z dumą pragniemy poinformować, iż Gmina Dobroń otrzymała dofinansowanie w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – „Infrastruktura sportowa Plus” w wysokości 70.000 złotych. Kwota ta stanowi dodatkowe wsparcie budżetowe dla projektu realizowanego przez Gminę, pn. budowa placu zabaw w miejscowości Dobroń.  

Przedmiotem planowanej inwestycji jest utworzenie nowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Dobroń. Obecnie na wskazanym terenie istnieje drewniany plac zabaw, który został wykonany w 2011 r. Z uwagi na upływ czasu urządzenia ulegają zniszczeniu przez panujące warunki atmosferyczne. Z uwagi na ten fakt konieczne jest wybudowanie nowego placu zabaw. Nowy obiekt wyposażony zostanie w urządzenia sportowe podnoszące sprawność dzieci i młodzieży. Będzie to obiekt, różniący się od dotychczasowego placu zabaw, który pozwoli zainteresować najmłodsze pokolenie inną formą spędzania wolnego czasu. Niezbędnym elementem projektu jest uporządkowanie i przystosowanie terenu pod plac zabaw, zakup i montaż urządzeń sportowych (min. pomosty linowe, pomost rurowy, uchwyty do balansowania, ścianka wspinaczkowa,  koci grzbiet, zjeżdżalnie, równoważnie linowe poziome, most linowy, grzybki, talerze do przechodzenia, lino skoczki).
Realizacja budowy placu zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu. Wpłynie pozytywnie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne jej mieszkańców. Będzie to miejsce zabaw dla dzieci, które podniesie atrakcyjność miejscowości, poprawi znacząco jakość spędzania wolnego czasu, będzie pełnić funkcję centrum tej miejscowości, wpłynie na upowszechnienie aktywnego wypoczynku, popularyzację zdrowego stylu życia.


Konkurs „Weekend na wsi”

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu „Weekend na wsi”.

Celem konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Do udziału w tegorocznej edycji zachęcamy właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz właścicieli obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarach wiejskich całego województwa łódzkiego. 

–  Mieszkańcy województwa łódzkiego, a także innych części kraju będą mogli zapoznać się z  bardzo atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu jaką oferują łódzkie wsie m.in. turystyką rekreacyjną, ekologiczną, edukacyjną, zdrowotną, sportową, jeździecką oraz dziedzictwem kulturowym, rękodziełem czy łowieniem ryb – mówi Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa łódzkiego.

Zalet odpoczynku na wsi jest bardzo wiele, przede wszystkim znajdziemy tam ciszę, spokój, piękny klimat i krajobraz.  Pandemia koronawirusa zmieniła także sposób podróżowania i sam wybór noclegów, z których korzystamy. Planując wypoczynek bardzo często kierujemy się kwestią bezpieczeństwa i tym, by kontakt międzyludzki był ograniczony. Takie możliwości daje wypoczynek na wsi i skorzystanie z ofert obiektów turystyki wiejskiej i gospodarstw agroturystycznych.

Czytaj dalej…


Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

27.05.2021 r. godz. 8-16 Wincentów (stacja 3-1894)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 19.05.2021 r.

Znak: 6733.6.2021

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

             Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741) w dniu 05.05.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Marka Mudzo, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PCV o przekroju 110 mm i długości ok. 320 mb o przebiegu po działkach nr 149/2, 134/2, 100/1, 245 i 143 wraz z przyłączem do działki nr 149/1 obręb Wincentów, gmina Dobroń”.

            Jednocześnie informuje się, że została opracowana analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany projekt decyzji.

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) informuje się, że w terminie 7 dni od dnia dokonania obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Dobroń, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 19.05.2021 r. – 02.06.2021 r.