Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich  mieszkańców Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie: samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) albo w formie rozmowy telefonicznej z rachmistrzem.

Czytaj dalej…


Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dnia 3 maja 2021 roku o godzinie 12:00 odbyła się msza święta w kościele pw. św. Wojciecha w Dobroniu, z okazji 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz uroczystość NMP Królowej Polski. Ze względu na trwającą pandemie koronowirusa nie było licznych delegacji oraz uroczystego przemarszu. W tych ważnych uroczystościach wzięli udział Przewodniczący Rady gminy Dobroń Janusz Szerffel wraz z delegacją pracowników JST. Po mszy świętej Przewodniczący Rady wraz z delegacją złożyli wiązankę przy obelisku na placu kościelnym i cmentarzu parafialnym, zapalono również znicze. Mimo pandemii oraz licznych restrykcji Gmina Dobroń pamięta o tym ważnym święcie dla naszej Ojczyzny.

Czytaj dalej…


Międzynarodowy Dzień Strażaka

Z okazji dzisiejszego święta wszystkim Strażakom oraz Druhom i Druhnom Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Dobroń składamy życzenia bezpiecznych powrotów do domu wraz z podziękowaniami za niesienie bezinteresownej pomocy na rzecz lokalnej społeczności.

Dziękujemy za empatię i wrażliwość na los drugiego człowieka, za pełną gotowość do niesienia pomocy, za godny naśladowania upór oraz konsekwencję w działaniu na rzecz innych, a także rycerską odwagę i niezłomność z jaką stajecie do walki o bezpieczeństwo i życie ludzi.

Niech zasłużone poczucie spełnienia i satysfakcji towarzyszy Wam każdego dnia, a doroczny Dzień Strażaka niech przypomina Wam o wielki zaufaniu i uznaniu, jakim cieszycie się w społeczeństwie.

Przyjmijcie najlepsze życzenia powodzenia w pracy, społecznym działaniu i życiu osobistym.

      Przewodniczący Rady Gminy                        Wójt Gminy
      Janusz Szerffel                                       Robert Jarzębak


Konkurs Grantowy!

Stowarzyszenie Dobroczynne „RAZEM” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W Konkursie mogą wziąć udział organizacje, instytucje oraz grupy, które mają siedzibę i działają na terenie gmin: * Buczek, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Szczerców, Zelów.

Termin naboru: 28.04.2021 r. – 28.05.2021 r.
•Czas trwania projektu: 3-6 miesięcy
•Maksymalna kwota dotacji do 6.000 zł 

Czytaj dalej…


Wojewódzki Konkurs na „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego”

Celem konkursu jest:

  • zachęcenie Mieszkańców Województwa Łódzkiego do uprawy warzyw, owoców, ziół
    i roślin miododajnych na Działkach i w przydomowych ogródkach;
  • propagowanie idei rolnictwa ekologicznego, wiedzy o relacjach panujących w ogrodzie oraz o właściwościach fitosanitarnych niektórych roślin;
  • propagowanie idei bioróżnorodności;
  • wspieranie zachowania tradycyjnych odmian i gatunków roślin, w tym tradycyjnych odmian drzew, krzewów i krzewinek owocowych;
  • podkreślanie roli i wagi pszczół i innych zapylaczy w ekosystemie oraz ich ochrona;
  • zwiększanie nasadzeń roślin miododajnych w przestrzeni;
  • zwiększenie wiedzy z zakresu ekologii, zachowania bioróżnorodności i tradycyjnych odmian i gatunków roślin wśród mieszkańców województwa łódzkiego;
  • uwrażliwianie Mieszkańców Województwa Łódzkiego na piękno natury.

Czytaj dalej…