ARiMR rozpoczyna nabory wniosków!

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

Czytaj dalej…


GUS Narodowy Spis Powszechny 2021 baner

Już 1 Kwietnia rozpocznie się

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spisy powszechne są badaniami pełnymi – obejmują całą populację ludności. Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Czytaj dalej…


Wiosna w Dobroniu!

Na skweru w Dobroniu pojawiły się krokusy. To pierwszy zwiastun wiosny w naszej gminie. Po wielu zimowych miesiącach te fioletowe kwiaty przyniosły nam trochę radości. Krokusy zostały posadzone z inicjatywy Wójta Gminy Dobroń Roberta Jarzębaka.


Palmy Wielkanocne w Dobroniu!

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, na skwerze ulic Sienkiewicza i Wrocławskiej ustawiono trzy palmy wielkanocne. Palmy zostały wykonane przez  Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mogilnie Małym. Tegoroczne ustawione w Dobroniu mają wysokość (dwie) 6 i (jedna) 7 metrów, a do ich wykonania użyto zarówno naturalnych materiałów, tj. tui, bukszpanu, bazi wierzby, jak i sztucznych kwiatów, by jak najdłużej cieszyły oko mimo niesprzyjających warunków pogodowych.

[Not a valid template]

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń Zawiadomienie Znak 6733.4.2021 z 26.03.2021 r.

Dobroń, dnia 26.03.2021 r.

Znak: 6733.4.2021

 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

              Zawiadamia się, że zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w dniu 12.03.2021 roku wszczęte zostało postępowanie w sprawie wniosku złożonego przez Pana Zbigniewa Cebulę – pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znaczenia gminnego dla inwestycji polegającej na „budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia w granicach gminnej drogi ul. Nowej (działka Nr 23) w obrębie geod. Chechło Pierwsze, gmina Dobroń”.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie i wypowiedzieć się wobec zawartych w nim informacji, dowodów i propozycji rozstrzygnięcia – przed wydaniem decyzji – w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 26.03.2021 r. – 09.04.2021 r.


Rozgrywki ligowe w Dobroniu.

W sobotę 20 marca br. w Dobroniu rozpoczęły się rozgrywki ligowe grupy młodzieżowej rocznika 2009/2010. Rozgrywki odbyły się na boisku klubu sportowego ISKRA Dobroń. Nasi chłopcy podejmowali u siebie Zawisze Rzgów. Po wyrównanej walce mecz zakończył się remisem 2:2. Po meczu zawodnicy otrzymali upominki od firmy Soligrano z Dobronia. Produkty wręczał Wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak, Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu Janusz Szerffel oraz Pani Agnieszka Wasiak przedstawicielka firmy. Cieszymy się, że firma produkująca zdrową żywność wspiera zdrowe odżywianie naszych młodych piłkarzy.


Program Wieloletni „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” w 2021 r.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzył wniosek Gminy Dobroń o przyznanie dotacji na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku. Dofinansowanie zadania polega na udzielaniu pomocy w formie posiłku,  świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,  świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W dniu 19 marca 2021 r. została podpisana przez Wójta Gminy Dobroń Roberta Jarzębaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ilony Mudzo Umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego w wysokości  11.439 zł, przy udziale środków własnych Gminy w wysokości 7.626 zł w całkowitym koszcie realizacji programu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu w 2021 roku.