1,5 miliona złotych na zabytki w województwie łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o przeznaczeniu w tym roku 1,5 mln zł na przywracanie świetności najcenniejszym zabytkom województwa łódzkiego. Z funduszy można skorzystać, biorąc udział w konkursie na udzielenie dotacji na wykonanie w 2013 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Czytaj dalej…


Obwieszczenie

obwieszczenieObwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego(piasku) Wymysłów I”.


Przejęcie ul. Kolejowej

Informujemy Państwa, że dziś na mocy aktu notarialnego, w drodze darowizny Gmina Dobroń przejęła ulicę Kolejową od Spółki „Polskie Koleje Państwowe”.  Jest to odpowiedź na potrzeby mieszkańców, ponieważ teraz gmina będzie miała prawo przeprowadzać na niej  prace remontowe, co wcześniej nie było możliwe.


Obwieszczenie

Obwieszczenobwieszczenieie dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na

„Rozbudowie istniejącego budynku produkcyjno-usługowego z częścią biurowo-socjalną o halę produkcyjną z zapleczem socjalnym zlokalizowanego w m. Chechło Drugie, ul. Lipowa 7 dz. nr ew. 265/7, 265/12, 265/13, 265/14. 265/15, 265/16”.


Informacja w sprawie rozwiązywania umów na wywóz odpadów komunalnych

Szanowni mieszkańcy,

W związku z pismem otrzymanym od firmy EKO – REGION dotyczącym sposobu rozwiązywania bieżących umów na wywóz odpadów komunalnych, podajemy do informacji stanowisko firmy w tej sprawie. Sposób postępowania będzie różny, w zależności od tego czy firma wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalny na terenie gminy Dobroń, czy też nie. Czytaj dalej…


Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Wójt Gminy Dobroń informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa oraz o przobwieszczenie o udziale spoleczenstwaystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża Dobroń Duży II.