TEATRALNE WIEŚCI!

Metamorfoza”

ponownie bawi , uczy i wychowuje…

 

Z wielką radością wznowiliśmy działalność sceniczną Gminnego Środowiskowego Teatru Profilaktycznego „ Metamorfoza”. Serce, zaczęło mocno bić, kiedy w progach sali lustrzanej SP     w Dobroniu,  ujrzałam dziecięcy gwar i promienny uśmiech… I ten zapał do pracy, po kilkumiesięcznej rozłące.

Czy trzeba być idealnym, aby móc sprostać wymaganiom dorosłych? Czym w ogóle są ideały? Na te wszystkie pytania widz zapewne pozna niebawem odpowiedzi, obserwując grę aktorską

„18 wspaniałych” – Oli, Kornelii, Mai, Zuzi, Marty, Marysi, Ani, Amelki, Julii, Kariny, Igi, Zosi, Mai, Emmy, Michała, Andrzeja, Adama i Sebastiana. Przed nami długa droga, dość kręta ze względu na „trudne czasy”. Napełnieni jednak  nadzieją, pracujemy jak mróweczki, aby sfinalizować nasze przedsięwzięcie „ Idealność”. Tylko na chwilę odpoczniemy… w zaciszu świątecznego ogniska domowego. 

Czytaj dalej…


„RODZINA 500 PLUS” – ZMIANY W PROGRAMIE

W związku z przejęciem realizacji programu „Rodzina 500 plus” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 01.01.2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze (500 plus) na nowo narodzone dzieci będzie przyjmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby, które obecnie pobierają świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu, aby otrzymać środki w kolejnym okresie świadczeniowym – od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. – mogą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 01.02.2022 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można przesyłać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Empatia i bankowości elektronicznej, a środki z programu będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na numer rachunku bankowego wskazany przez wnioskodawcę.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu będzie kontynuował wypłatę świadczeń do 31.05.2022 r.


Kioski profilaktyczne. Nowy sposób NFZ na zachęcenie do dbania o zdrowie

Plakat promocyjny akcji NFZ Nie czekaj zadbaj o swoje zdrowieNFZ wspólnie z Ministerstwem Zdrowia rozpoczął nową akcję prozdrowotną. We wszystkich oddziałach wojewódzkich NFZ stworzone zostały stanowiska ds. profilaktyki i promocji zdrowia. W samoobsługowych punktach dorośli na miejscu wykonają najważniejsze pomiary medyczne, które określają ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne. Profesjonalni doradcy zaproponują udział w programach profilaktycznych lub skorzystanie z bezpłatnych diet od NFZ.

Pełna informacja na temat akcji na stronie NFZ Łódź pod poniższym linkiem

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfz-blizej-pacjenta/9272-kioski-profilaktyczne-nowy-sposob-nfz-na-zachecenie-do-dbania-o-zdrowie

 


Komunikat!

Minister Zdrowia informuje, że na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych wraz ze zmianą w rejestracji szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat.

Czyt dalej: Ministerstwo Zdrowia


Konkurs dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser–Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

O KONKURSIE

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich:

  • wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2212, z późn. zm.),
  • koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno–zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491),
  • stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.