Uczniowie naszych szkół na nauczaniu zdalnym do 3 stycznia 2021 roku

Zgodnie z rozporządzeniem MEN stacjonarne funkcjonowanie szkół zostało ograniczone do dnia 3 stycznia 2021 r. Sytuacja, w której obecnie się znajdujemy jest szczególna i wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji oraz współpracy. Nauka na odległość niestety stała się dziś koniecznością.

Kształcenie zdalne wymaga wykorzystania nowych narzędzi oraz stosowania zupełnie innych niż dotychczas metod nauczania.

To dla nas wszystkich bardzo szczególny czas, nikt na taki scenariusz roku szkolnego nie był dotychczas przygotowany. Dlatego zwracam się z prośbą do nauczycieli, rodziców i uczniów o wzajemną wyrozumiałość. Tylko wspólnie możemy pokonać trud tego doświadczenia, jakim jest organizacja nauki w domu.


Gmina Dobroń w Agroexpressie.

29 listopada br. w programie „Agroexpress” TVP3 Łódź wyemitowano materiał z udziałem Gminy Dobroń, w którym mowa jest m.in. o inwestycjach prowadzonych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności „Budowie przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o podwyższonych parametrach energetycznych”. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem na stronie TVP. Oglądaj 5:20 minuta.


Aktualne zasady i ograniczenia – COVID-!

Uwaga! Od 28 listopada do 27 grudnia 2020 r. rozpoczynamy tzw. Etap odpowiedzialności. Zapoznaj się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa i ograniczeniami. Od naszej wspólnej odpowiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie z COVID-19.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.

Czyt. dalej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.


Wyposażenie sali gimnastycznej i sali fitness przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim

Dzięki pozyskanemu przez Gminę Dobroń dofinansowaniu Szkoła Podstawowa w Chechle Drugim wzbogaciła się o nowy sprzęt sportowy. Na potrzeby zajęć wychowania fizycznego zakupiona została maszyna do ćwiczeń rzutów do kosza. Jest to urządzenie innowacyjne, które zwiększy atrakcyjności szkolnej bazy sportowej. Pozostały sprzęt pozwolił stworzyć nowe miejsce aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy Dobroń, dzięki któremu nowo wybudowana sala fitness została wyposażona w dwie bieżnie, atlas treningowy, orbitrek oraz wioślarz.

            Koszt całkowity zadania to prawie 90.000,00 zł, z czego ponad 70.000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego.


Spis Rolny 2020

Od 23 listopada samospis można wypełnić tylko w ciągu 2 dni od pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji!

Ważna zmiana dla osób, które chcą się spisać samodzielnie w PSR. Od poniedziałku 23 listopada br. na przeprowadzenie samospisu rolnicy mają 2 dni od momentu pierwszego skutecznego zalogowania do aplikacji. Po upływie 2 dni, logowanie do formularza nie będzie możliwe. Z rolnikami, którzy w tym czasie nie zakończą uzupełniania formularza skontaktuje się rachmistrz. Wcześniej termin ten wynosił 14, później 5 dni, ale ze względu na to, że spis wkrótce dobiega końca,  został ograniczony do 2 dni.

Przypominamy jednocześnie, że Powszechny Spis Rolny trwa do 30 listopada br. Jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie dokona samospisu skontaktuje się z nim rachmistrz.


Komunikat!

 

W imieniu Generalnego Wykonawcy ZUE S.A. kontraktu „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” informuję, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na szlaku Pabianice-Dobroń zachodzi konieczność przebudowy przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu drogi powiatowej (4912E) ul. Sienkiewicza w m. Dobroń. Wiąże się to z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu w dniu 12.11.2020 od godz. 08:00 do dnia 27.11.2020 do godz. 20:00.