Rolniku! Spisz się i odbierz upominek

KAŻDY, kto spisze się przez Internet i wyśle na adres promocjeLDZ@stat.gov.pl  wiadomość e-mail, wpisując w tytuł SAMOSPIS DLA GMIN – otrzyma UPOMINEK od Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Wystarczy po dokonaniu samospisu wysłać e-mail o tytule SAMOSPIS DLA GMIN, w treści podając numer spisanego gospodarstwa wraz z danymi do wysyłki upominku.

Upominki otrzymają gospodarstwa, które pomyślnie zakończyły samospis pomiędzy 13.11 a 30.11.2020 r.

Upominki zostaną wysłane po zakończeniu Spisu Rolnego, a wśród nich znajdą się losowo m.in. koszulki, czapeczki, powerbanki, pendrivey, notesy, plecaki, torby na dokumenty, kubki termiczne, skarbonki, itp…

Szczegóły konkursu zamieszczono na stronie: https://spisrolny.gov.pl/cyfrowa-gmina-psr-2020


Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

02.12.2020r. godz. 8-15 Wymysłów Francuski (stacja 3-0951), Wymysłów Piaski,

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Informacja!

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa KAS

 • Od 16 listopada 2020 r. we wszystkich urzędach skarbowych działa usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym”.
 • Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie jest możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.
 • Zwiększa to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

Można umówić się na wizytę, której termin przypada w ciągu najbliższych 14 dni

Można to zrobić:

 • elektronicznie – samodzielnie umówić wizytę przez formularz na stronie podatki.gov.pl
 • telefonicznie – zadzwonić do urzędu skarbowego – wykaz telefonów

Jak samodzielnie umówić wizytę w urzędzie skarbowym?

 • wybierz właściwy urząd i sprawę, którą chcesz załatwić
 • wybierz datę i godzinę wizyty
 • podaj swoje dane
 • potwierdzenie terminu wizyty otrzymasz na podany adres e-mail
 • w umówionym terminie przyjdź do urzędu. Konkretne stanowisko/pokój jest wskazane w potwierdzeniu wizyty

Czytaj dalej…


Użytkowniku gospodarstwa rolnego w Gminie Dobroń!

W związku z trwającym do 30 listopada br. Powszechnym Spisem Rolnym 2020, Urząd Statystyczny w Łodzi przypomina o konieczności udziału w badaniu.

Aby umożliwić Państwu realizację tego obowiązku prosimy o kontakt z pracownikami statystyki publicznej pod numerami:

 • infolinii: 48 22 279 99 99  w celu realizacji spisu przez telefon lub
 • 572 821 537
 • 508 639 840

     Numer czynny jest w godzinach 8.00-20.00

Dzwoniąc pod numer 043 677 21 30 możecie Państwo zgłosić chęć bycia spisanym bezpośrednio w naszej gminie przez rachmistrza terenowego.

Przypominamy, że za odmowę udziału w Spisie może zostać nałożona kara grzywny.


Ogłoszenie o konkursie

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 16 listopada 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/20 – Poddziałanie IX.2.2 (Usługi zdrowotne) w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/project/ogloszenie-konkursu-nr-rpld-09-02-02-ip-01-10-002-20-poddzialanie-ix-2-2-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-zit/

Więcej informacji o konkursach i Regulaminy konkursów dostępne na stronach: SŁOM oraz WUP.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!


KONDOLENCJE

„…. w obliczu choroby jestem małą kruszynką ….”

Renata Jary

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy w dniu wczorajszym wiadomość o śmierci p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. Stanisława Reymonta w Mogilnie Dużym – Pani Renaty Jary – wspaniałego człowieka o wielkim sercu i umyśle.

             W tym bolesnym dla nas wszystkich czasie składamy najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia i otuchy całej Rodzinie i najbliższym….

            Pani Renata Jary na zawsze pozostanie w naszych sercach
i pamięci.

 

Przewodniczący Rady Gminy               Wójt Gminy Dobroń
             Janusz Szerffel                             Robert Jarzębak
           
wraz z Radnymi                       wraz z pracownikami
                                                          Urzędu Gminy w Dobroniu


Spis Rolny 2020!

UPOMINEK ZA SAMOSPIS DLA GMIN

Każdy, kto chce wspomóc gminę i spisze się SAM w kanale SAMOSPISU i wyśle na adres promocjeLDZ@stat.gov.pl  wiadomość e-mail, wpisując w tytuł SAMOSPIS DLA GMIN – otrzyma UPOMINEK od Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Wystarczy po dokonaniu samospisu wysłać e-mail o tytule SAMOSPIS DLA GMIN, w treści podając numer spisanego gospodarstwa wraz z danymi do wysyłki upominku.

Upominki otrzymają gospodarstwa, które pomyślnie zakończyły samospis pomiędzy 13.11 a 30.11.2020 r.

Upominki zostaną wysłane po zakończeniu Spisu Rolnego, a wśród nich znajdą się losowo m.in. koszulki, czapeczki, powerbanki, pendrivey, notesy, plecaki, torby na dokumenty, kubki termiczne, skarbonki, itp…

Szczegóły konkursu zamieszczono na stronie: https://spisrolny.gov.pl/cyfrowa-gmina-psr-2020


Komunikat!

W imieniu Generalnego Wykonawcy ZUE S.A. kontraktu „Prace na liniach kolejowych nr 14, 811 na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Ostrów Wielkopolski, Etap I: Łódź Kaliska – Zduńska Wola” informuję, że w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na szlaku Pabianice-Dobroń zachodzi konieczność przebudowy przejazdu drogowo-kolejowego w ciągu ul. Długiej w m. Chechło (droga gminna nr 108052E).

Wiąże się to z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu zgodnie z załączonym projektem od dnia 18.11.2020 do dnia 26.11.2020 do godz. 20:00.

Informuje, że ze względów bezpieczeństwa, przejazd będzie zamknięty również dla ruchu pieszego.


Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

13.11.2020r. godz. 8-15 Wymysłów Francuski (stacja 3-0951),

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.