Przerwa w dostawie energii elektrycznej!

product_160

PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ
Rejon Energetyczny Sieradz

informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla niżej wymienionych miejscowości:

16.12.2021 r. godz. 8-15 Dobroń (stacja 3-0347)
ul. Grunwaldzka od nr 1 do 12, 
ul. Sienkiewicza od nr 45 do 51,
ul. Sportowa.

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Sieradz może nie  dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach.
Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacji o ww. przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.


Obwieszczenie Wójta Gminy Dobroń

Dobroń, dnia 09.12.2021 r.

Znak: 6733.9.2021                                                          

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOBROŃ

 Z A W I A D O M I E N I E

 

             Stosownie do wniosku firmy OKTM ENERGETYKA Michał Oktaba – pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, z dnia 07.10.2021 r., zmienionego pismem z dnia 23.11.2021 r. (data wpływu do UG 30.11.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znaczenia ponadgminnego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV o długości ok. 3.720 m przewidzianej do realizacji w obrębach geod. Mogilno Duże – Róża – realizowanego w ramach zadania „Zadanie 2: Wykonanie powiązania linii SN PZPB-Grzeszyn z linią PZPB-Pawlikowice” o przebiegu po działkach nr 70/2 i 68/1 w obrębie Róża i nr 545, 141, 145 i 543 w obrębie Mogilno Duże, gm. Dobroń, informuję, że została opracowana nowa analiza urbanistyczna stanowiąca podstawę rozstrzygnięcia o istocie sprawy i został przygotowany nowy projekt decyzji.

           Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) informuję, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie i wypowiedzieć się wobec zawartych w nim informacji, dowodów i propozycji rozstrzygnięcia – przed wydaniem decyzji w Urzędzie Gminy w Dobroniu, ul. 11 Listopada 9, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Wójt Gminy Dobroń
Robert Jarzębak

 

Data wywieszenia obwieszczenia: 09.12.2021 r. – 23.12.2021 r.


Ważne!

Przypominamy, że każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw jest zobowiązany do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Musi to zrobić każdy, kto posiada piec, przyłącze do sieci ciepłowniczej, pompę ciepła czy instalację fotowoltaiczną.

NOWY OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw jest zobowiązany do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Musi to zrobić każdy, kto posiada piec bez względu na rodzaj paliwa, przyłącze do sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?:

–  w formie elektronicznej (szybko, wygodnie, bez wychodzenia z domu; logowanie poprzez Profil Zaufany lub e-dowód, należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć „złóż deklarację” – wypełnij ją i wyślij).

w formie papierowej – wypełnioną deklarację należy wysłać listem albo złożyć osobiście  w Urzędzie Gminy w Dobroniu.

W JAKIM TERMINIE TRZEBA ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 r. w przypadku budynków już istniejących.
– W przypadku nowo powstałych obiektów w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie grozi grzywna, która będzie wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

FORMULARZE DEKLARACJI DO POBRANIA:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow


COVID-19!

Rząd zdecydował o zmianie listy obostrzeń!

Od 15 grudnia nastąpi:

  • obniżenie limitu obłożenia lokali w restauracjach, barach i hotelach do 30 proc.
  • obniżenie limitu do 30 proc. w kinach, teatrach, obiektach sakralnych i sportowych
  • w kinach dodatkowo zakaz konsumpcji
  • zamknięte kluby i dyskoteki. W dniu 31 grudnia i 1 stycznia ograniczenie nie będzie to obowiązywać przy maksymalnej liczbie 100 osób
  • ograniczenie w środkach transportu zbiorowego do 75 proc.
  • obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorujących na COVID-19 bez względu na posiadany certyfikat covidowy

Przekroczenie limitów będzie możliwe dla osób zaszczepionych, ale tylko, jeśli przedsiębiorca wykaże, że weryfikuje certyfikaty covidowe.

Zmiany w szkołach:

  • od 20 grudnia do 9 stycznia nauczanie zdalne we wszystkich szkołach podstawowych oraz średnich. Nie będzie to dotyczyć przedszkoli i żłobków.

Zmiany dla osób przylatujących spoza strefy Schengen:

  • obowiązek testu na COVID-19 na co najmniej 24 godz. Wcześniej.

Od 1 marca pracownicy ochrony zdrowia, służb mundurowych i nauczycieli będą mieć obowiązek szczepień.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia


Komunikat!

Wzorem lat poprzednich Wójt Gminy Dobroń, przy udziale  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą przypominającą właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego.

Przygotowanie powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych oraz stanu sprawności instalacji grzewczych w tym instalacji gazowej, pieców co i cw.

Przypomina wszystkim właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości o konieczności usuwania z dachów nadmiaru śniegu, nawisów śnieżnych oraz sopli zwisających z okapów budynków w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych i intensywnych opadów śniegu.


Komunikat!

Informujemy odbiorców, iż w dn. 1.12.2021 r. wystąpiła awarii sieci wodociągowej spowodowana uszkodzeniem przez firmę zewnętrzną. W związku z powyższym nastąpiła czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostały objęte miejscowości: Dobroń, Brogi, Morgi, Kolonia Ldzań, Ldzań, Mogilno Małe, Mogilno Duże, Orpelów, Poleszyn, Róża, Zimne Wody. Przewidywany czas przywrócenia dostawy wody ok. godz. 20:00. Za utrudnienia przepraszamy.


Budowa oświetlenia ulicznego w Dobroniu

22 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu została podpisana umowa na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Sportowej w Dobroniu dla zadania pn. „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń część II”. Umowa przewiduje wykonanie łącznie 15 nowych punktów oświetleniowych. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym złożyła firma Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe „ELSAT” Marcin Posłuszny, łączna kwota oferty to 89.377,95 zł. Prace budowlane mają zostać wykonane w ciągu 1 miesiąca od daty zawarcia umowy. Budowa oświetlenia realizowana będzie w całości ze środków budżetu gminy.


Rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla wszystkich pełnoletnich!

Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, od 23 listopada będą mogły skorzystać z darmowych szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień.

Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in. medycy, farmaceuci, nauczyciele, żołnierze czy seniorzy. Prawo to od 23 listopada będą miały wszystkie osoby dorosłe – to efekt podpisanej przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nowelizacji rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania grypie w sezonie 2021/2022.

Zgłoszenia w dowolnym punkcie szczepień i bez recepty

Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą mieć recepty na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień i umówią termin. Przed szczepieniem należy wypełnić oświadczenie (dostępne jest tutaj), a następnie udać się na wizytę do lekarza kwalifikującego do zabiegu.

Mapa ponad 3000 punktów, w których można wykonać szczepienie przeciw grypie, znajduje się na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype.

Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba robić przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw COVID-19 i przeciw grypie.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/rusza-akcja-bezplatnych-szczepien-przeciw-grypie-dla-wszystkich-pelnoletnich