Przedszkole od nowa

Gmina Dobroń ogłasza
rekrutację dzieci w wieku przedszkolnym
do nowych oddziałów
Publicznego Przedszkola w Dobroniu filia w Chechle Drugim

utworzonych w ramach projektu

Przedszkole od nowa”

1.08.2020 – 31.08.2021

Rekrutacja wyłoni 50 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnym z art. 31 ust.1-7 Ustawy Prawo oświatowe, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy Dobroń.

O pierwszeństwie do udziału w projekcie decydować będą w I etapie rekrutacji kryteria wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zaś w II etapie kryterium dochodowe oraz kolejność zgłoszeń.

Czytaj dalej…


Kolonie dla dzieci rolników

ll

Stowarzyszenie im. Teresy Kras jest organizatorem wypoczynku letniego dla dzieci rolników dofinansowanego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Na koloniach zapewniamy m.in. (dzieci nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat):

  • zakwaterowanie i wyżywienie
  • transport autokarowy
  • atrakcyjny program turystyczny i bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów
  • sprzęt sportowy, artykuły plastyczne itp. na różnorodne zajęcia organizowane na koloniach
  • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, ratownika wodnego, przewodnika

Jakie warunki należy spełnić aby dziecko mogło wziąć udział w wypoczynku dofinansowanym przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników?

  1. data urodzenia dziecka – od 1 stycznia 2004 r.
  2. co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Należy pobrać z placówki KRUS aktualne zaświadczenie i oryginał przekazać do Stowarzyszenia.

Jak zapisać dziecko na kolonie?

W celu zapisania dziecka na kolonie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy – wspólnie ustalimy termin i miejsce wyjazdu oraz przekażemy Państwu komplet dokumentów rekrutacyjnych.

Informacja dla Rodziców
Karta kwalifikacyjna KRUS 2020
Program Rzucewo 22.08.2020 r. – 31.08.2020 r.


PROJEKT ,,PRZEPIS NA OPIEKĘ’’ – trwa nabór!

W trosce o poprawę bytu osób w wieku 60 + i niesamodzielnych, Gmina Dobroń zawarła umowę z ,,HRP Care’’ Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o współpracy w zakresie realizacji Projektu ,,Przepis na Opiekę’’, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatna Teleopaska dla Seniora:

– przycisk SOS – możliwość szybkiego wezwania pomocy,
– monitorowanie tętna i temperatury,
– detektor upadku,
 – możliwość lokalizacji.

Czytaj dalej…