Wójt roku 2019

Wójt Roku 2019 - rusza kolejna edycja konkursu ...

30 marca rozpoczęto emisję materiałów prezentujących kandydatury wyłonionej dziesiątki, w tym – podobnie jak w ubiegłym roku – Wójta Gminy Dobroń. Laureata konkursu wybierają mieszkańcy w drodze głosowania sms. 

Zgodnie z regulaminem, każdemu kandydatowi do tytułu Wójta roku 2019 przyporządkowany jest prefiks od W1 do W10, który służyć będzie do głosowania i który należy wpisać w treści wiadomości SMS. Aby wziąć udział w Głosowaniu należy wysłać pod numer 7150 (1, 23 zł z VAT) wiadomość tekstową o treści W5. Jedno zgłoszenie SMS jest równoznaczne z oddaniem  jednego  głosu.

Przyjmowanie głosów na prezentowanych kandydatów rozpoczęto w dniu 30 marca 2020 roku od godziny 00:00, zakończenie głosowania – 12 kwietnia 2020 roku, godzina 23:59:59. Wszystkie głosy oddane przez Uczestników zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie zostaną przeliczone na punkty procentowe i uwzględnione przy wyborze Wójta roku 2019.


Zgłaszanie kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych Gmina Dobroń

Zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej zawartymi w piśmie nr ZPOW571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. informujemy, że mając na względzie zagrożenie epidemiologiczne spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przesyłać można:

  1. W formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@dobron.ug.gov.pl, najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30. Zgłoszenia, które wpłyną mailem do Urzędu Gminy w Dobroniu po tej dacie i godzinie, nie będą uwzględnione. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą. Oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do Urzędu Gminy do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń, ale powinny być nadane na poczcie najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r.
  2. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
  3. a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego;
    b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Wszelkie informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń, zainteresowani będą mogli uzyskać pod nr telefonu 43/ 6772 130 wew. 122, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Druk zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach – wzór do pobrania pod linkiem:

https://lodz.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej/wybory-prezydenta-rp-w-2020ampnbspr/komunikaty-komisarzy-wyborczych/komunikaty-komisarza-wyborczego-w-lodzi-i-i-komisarza-wyborczego-w-lodzi-ii-w-sprawie-zglaszania-kan

 

 

Wójt Gminy Dobroń

/-/ Robert Jarzębak


700 tys. dofinansowania na nowe oddziały przedszkolne!

W dniu 20 marca br. Urząd Marszałkowski w Łodzi opublikował listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach edukacji przedszkolnej. Na liście znalazła się Gmina Dobroń, która otrzymała ponad 700 tys. zł na utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów przedszkolnych w Chechle Drugim. Mamy nadzieję, że panująca trudna sytuacja nie spowoduje opóźnienia w realizacji projektu i już od września dodatkowo 50 dzieci objętych zostanie wychowaniem przedszkolnym.


Apel do mieszkańców!

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym przez koronawirusa w trosce o dobro mieszkańców, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum. Prosimy, w miarę możliwości, o korzystanie z dostępnych, elektronicznych narzędzi załatwiania spraw w urzędzie tj.: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP), e-mail i telefon, które są najdogodniejszą formułą załatwiania spraw w tym szczególnym okresie.

Dane kontaktowe:

– sekretariat Urzędu Gminy w Dobroniu, tel. 43/ 677 26 83,
43/ 677 21 30, fax. 43/ 677 26 79,
– referaty merytoryczne (wykaz telefonów urzędu).

Odpowiedzialne zachowanie nas wszystkich, w tym dostosowanie się do zasad higieny i bezpieczeństwa, z pewnością wesprze walkę z wirusem i powstrzyma jego rozprzestrzenianie.

 

Apel Wójta Gminy Dobroń

Szanowni Państwo,
w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, Wójt Gminy Dobroń zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnych środków ostrożności, zwłaszcza w codziennych kontaktach, dbanie o higienę, częste mycie rąk, a także ograniczenie przebywania w miejscach publicznych.

Na zakażenie koronawirusem narażeni są zwłaszcza Seniorzy. Powinni więc szczególnie unikać dużych skupisk ludzi.

Apelujemy do ich bliskich i sąsiadów o pomoc w robieniu codziennych zakupów, zaopatrzeniu w leki czy załatwieniu spraw urzędowych tak, by jak najbardziej zminimalizować możliwość zachorowania na COVID – 19.

Nie bądźmy obojętni, zatroszczmy się o tych, którzy są w grupie podwyższonego ryzyka.


Konkurs RPO WŁ na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 5 marca 2020 r. ogłosili niżej wymieniony konkurs:

Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 – Poddziałanie VIII.3.3 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działanie VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”, Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach  bezzwrotnych – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Bezpośredni link do konkursu: http://www.lom.lodz.pl/konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-20-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-obszar-lom/

Więcej informacji o konkursie i Regulamin konkursu dostępne na stronie:

https://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/11657152-konkurs-nr-rpld-08-03-03-ip-01-10-001-20-poddzialanie-viii-3-3-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-obszar-lom-?redirect=https%3A%2F%2Fwuplodz.praca.gov.pl%2Fweb%2Frpo-wl%2Fwiadomosci%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_kFK4SLPFmlzN%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2

Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!